Drukuj

 


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 informuje, że wpłaty na obiady przyjmowane będą do 10 - tego każdego miesiąca.

Wpłat należy dokonywać przelewem na poniżej podane konto bankowe:

69 1240 6452 1111 0010 7497 9230

W treści proszę podać imię i nazwisko dziecka, ilość obiadów (jeżeli są to wybrane dni to należy podać jakie).

Prosimy o wpłatę na obiady w danym miesiącu!

Informacja o ilości obiadów na każdy pełny miesiąc będzie wywieszona na koniec miesiąca poprzedzającego.

Od 02.01.2018 r. do 31.01.2018 r.

Ilość obiadów w styczniu: 22 x 3,50 zł = 77,00 zł