TARGI EDUKACYJNE

Drukuj

W dniu 12 lutego 2020r. dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w SP 27 odbyły się Fordońskie Targi Edukacyjne. W wydarzeniu wzięły udział 24 szkoły ponadpodstawowe z powiatu bydgoskiego. Odbiorcami natomiast było niemal 600 przyszłych absolwentów klas 8 z: SP27, SP4, SP67, SP66, SP65, SP9, SP44.

Po oficjalnym powitaniu gości uczniowie poszczególnych szkół podstawowych mieli okazję w jednym miejscu spotkać się z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych. Mogli zapoznać się z kierunkami , jakie oferuje dana szkoła, ale również porozmawiać ze swoimi starszymi kolegami oraz nauczycielami tych szkół. Dopytywali się w jaki sposób przebiega nauka w danej szkole, czym różni się edukacja w liceach, technikach oraz szkołach branżowych.

Każda placówka posiadała swoje stanowisko z ulotkami, plakatami oraz broszurami dla przyszłych kandydatów. Nie zabrakło również gadżetów tj. długopisy czy smycze. Szkoły gastronomiczne zachęcały również swoimi słodkimi pysznościami. Nie zabrakło prezentacji praktycznych tj. strzelectwo czy możliwość wytworzenia prądu z pomocą roweru.

Targi edukacyjne stały się już stałym elementem szkolnego doradztwa zawodowego realizowanego w naszej szkole.

Mam nadzieję, że wszyscy uczniowie byli zadowoleni i znaleźli ciekawą propozycję na dalsze lata nauki.

SDZ Monika Brucka

thumbnail_image.jpgthumbnail_image_1.jpgthumbnail_image_10.jpgthumbnail_image_11.jpgthumbnail_image_2.jpgthumbnail_image_3.jpgthumbnail_image_4.jpgthumbnail_image_5.jpgthumbnail_image_6.jpgthumbnail_image_7.jpgthumbnail_image_8.jpgthumbnail_image_9.jpg

FORUM SZKÓŁ CV 2019

Drukuj

 

                 Dnia 26-ego marca 2019r. nasi uczniowie klas siódmych i ósmych SP oraz klas trzecich gimnazjum wzięli udział w targach edukacyjno-zawodowych "Forum Szkół CV 2019"

   Uczniowie spotkali się z nauczycielami i uczniami bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych, poznali oferty edukacyjne tych szkół,   profile kształcenia, terminy drzwi otwartych w szkołach średnich.

             Zdobyta wiedza z pewnością pomoże naszym uczniom w wyborze dalszej drogi edukacyjnej.

20190326_105747.jpg20190326_105918.jpg20190326_110624.jpg20190326_111103.jpg20190326_111150.jpg20190326_111210.jpg20190326_111256.jpg20190326_111332.jpg

Spotkanie z informatykiem

Drukuj

 

             Dnia 04.03.2019r na spotkanie z naszymi uczniami klas gimnazjalnych i klas ósmych SP przybył informatyk

z firmy "MOBICA" w Bydgoszczy.

Pan Przemysław Skwiercz , bo o nim mowa, przedstawił naszym uczniom bardzo ciekawą prezentację multimedialną na temat zawodów informatycznych. Zaprezentował plusy

i minusy tego zawodu, oraz duże zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów branży informatycznej.

 

             I Ty możesz zostać informatykiem!

 

     Ucz się matematyki, informatyki, fizyki i obowiązkowo języka angielskiego, a będziesz dobrym i poszukiwanym fachowcem branży informacyjnej.

 

Będziesz podróżować po świecie i bardzo dobrze zarabiać.

 

                                                                                  SDZ Wiesława Majnert

IMG_0060.JPGIMG_0063.JPGIMG_0064.JPGIMG_0065.JPGIMG_0066.JPGIMG_0067.JPG

Targi zawodoznawcze 2018/2019

Drukuj

TARGI EDUKACYJNO - ZAWODOWE W NASZEJ SZKOLE

Dnia 31 stycznia 2019 r. odbyły się na terenie naszej szkoły TARGI EDUKACYJNO - ZAWODOWE zorganizowane przez szkolnych doradców zawodowych naszej placówki i Poradni

P-P nr 2.

Przybyli przedstawiciele szesnastu szkół ponadgimnazjalnych :

ZS Samochodowych,

ZS Chemicznych,

ZS Mechanicznych nr 2,

ZS Budowlanych,

ZS Spożywczych,

ZS nr 12 (Technikum Elektryczno-energetyczne),

ZS Elektronicznych,

ZS Drzewnych,

ZS Handlowych,

ZS Fryzjerkich,

ILO,

I II LO,

XXI LO,

XV LO,

XI LO,

Vector,

Zaprezentowali i rozdawali oni materiały reklamowe swoich szkół, prezentowali swoje placówki edukacyjne, odpowiadali na pytania młodszych koleżanek i kolegów zapraszając ich do siebie.

Targi edukacyjne przyciągnęły uczniów klas ósmych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów z całego Fordonu.

Wszyscy uczniowie otrzymali bardzo dużo informacji na temat szkół ponadgimnazjalnych w postaci ustnych relacji, ulotek , plakatów oraz innych gadżetów.

Impreza spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem

i uznaniem ze strony uczniów i nauczycieli fordońskich szkół.

Monika Brucka i Wiesława Majnert

20190131_101302.jpg20190131_101310.jpg20190131_101320.jpg20190131_101336.jpg20190131_101416.jpg20190131_101643.jpg20190131_110248.jpg20190131_110321.jpg

Spotkanie z doradcą zawowdowym

Drukuj

W ramach współpracy szkolnego doradcy zawodowego

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną nr 2

 

dnia 18.10.2018 w naszej szkole odbyły się warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczniów klas ósmych SP i klas trzecich gimnazjum.

                Pani Beata Walasek- doradca zawodowy z poradni przeprowadziła warsztaty z naszymi uczniami na temat:

"Czynniki decydujące o wyborze zawodu. Rynek pracy."

  

         Uczniowie wypowiadali się o swoich planach edukacyjno-zawodowych, wyrażali swoje wątpliwości na temat swoich wyborów, a także zgłaszali brak planów edukacyjno-zawodowych.

Wspólnie z doradcą szukali i analizowali różne możliwe ścieżki edukacyjne prowadzące do różnych zawodów. Opisywali też wybrane przez siebie zawody.

    

                                                                                      SDZ Wiesława Majnert

         Następne spotkanie z doradcą zawodowym z poradni psychologiczno- pedagogicznej odbędzie się 05 grudnia 2018.

 

Pani Beata Walasek będzie dostępna dla uczniów klas ósmych

i trzecich gimnazjum oraz ich rodziców podczas grudniowych

" drzwi otwartych" od godziny 17:30

 

                                                                                       SDZ Wiesława Majnert

IMG_0190.JPGIMG_0191.JPGIMG_0192.JPGIMG_0194.JPGIMG_0196.JPGIMG_0198.JPGIMG_0199.JPGIMG_0201.JPGIMG_0202.JPGIMG_0203.JPGIMG_0204.JPG

 

Doradztwo zawodowe - Archiwum rok szkolny 2017/2018

Drukuj

Doradztwo zawodowe - Archiwum rok szkolny 2017/2018

doradztwo zawodowe

Drukuj

ZASTANAWIASZ SIĘ:

 

 • nad swoją przyszłością?
 • karierą zawodową?
 • wyborem zawodu

i szkoły ?

 

Szkolny Doradca Zawodowy

służy pomocą i radą!

 

 

Wiesława MAJNERT

 

 DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

PROGRAM   NAUCZANIA DLA KLAS VII -VIII

 

 Opracowanie:   Monika Brucka i Wiesława Majnert

            

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

Program skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej.

Proponowane w nim działania dostarczą uczniom oraz ich rodzicom wiedzy pozwalającej na świadomy wybór dalszego kształcenia w szkole ponadpodstawowej oraz pomogą w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru zawodu.

 

Wymiar poznawczy programu:

   - poznanie siebie, swoich zainteresowań, upodobań, predyspozycji,mocnych i     słabych stron, gromadzenie i aktualizowanie informacji niezbędnych dla danego poziomu kształcenia (teczki zawodów, notatki, testy, stały dostęp do informacji internetowych, udział w targach pracy).

- zapoznanie z zawodami istniejącymi na rynku pracy oraz przeciwwskazaniami zdrowotnymi przy wyborze danego zawodu.

 

Wymiar wychowawczy:

   - kreowanie postaw , udział w warsztatach z zakresu autoprezentacji, które pomagają w wystąpieniach , prezentacjach, a w przyszłości - w spotkaniach

z potencjalnymi pracodawcami.

Wymiar szkoleniowy:

     - rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, prezentowanie własnych racji,

radzenie sobie ze stresem, analiza ofert pracy.

Cele ogólne:

               Podniesienie u uczniów szkoły podstawowej zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji w szkole ponadpodstawowej i wyższej oraz zdolności do przyszłego zatrudnienia zgodnie z posiadanymi predyspozycjami .

Poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.

Cele szczegółowe programu:

1. uczeń zostaje wdrożony do samopoznania oraz wyposażony w podstawowe umiejętności i kompetencje o kluczowym znaczeniu dla podejmowania trafnych decyzji edukacyjno – zawodowych.

2. uczeń ma dostępdo zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych będących na wyposażeniu szkoły oraz w formach e- learningowych służących zdobywaniu informacji o zawodowych.

3. wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody; wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy.

Na terenie szkoły funkcjonuje, systematycznie aktualizowana baza informacji edukacyjnej i zawodowej.

W szkole prowadzona jest autodiagnoza zainteresowań oraz preferencji zawodowych ucznia; uczniom i ich rodzicom udzielane jest w tym zakresie indywidualne poradnictwo edukacyjne.

W proces doradztwa zawodowego w szkole włączane są instytucje zewnętrzne

i zakłady pracy.

Podstawowe formy pracy doradczej w szkole.

 • doradztwo indywidualne - realizowane przez ekspertów – doradcę zawodowego, pedagoga lub psychologa szkolnego;
 • doradztwo grupowe realizowane przez wychowawców, nauczycieli, niepedagogicznych pracowników szkoły, zaproszonych ekspertów.

Doradztwo grupowe:

 • zajęcia tematyczne w ramach lekcji wychowawczych

   i przedmiotowych,

 • seminaria tematyczne,
 • spotkania z ekspertami,
 • wizyty na targach branżowych,
 • wycieczki do firm,
 • projekty edukacyjne,
 • pokazy filmów,
 • dni kariery organizowane w szkole i poza szkołą.

      

          

       Metody pracy :

 • Metody plastyczne: piktogramy, plakaty, komiksy, kolaże, plany, mapy pojęciowe, zdjęcia, druki użytkowe, reprodukcje, diagramy, tabele, schematy.
 • Portfolio edukacyjne lub portfolio kariery,
 • rozmowa doradcza,
 • diagnoza kompetencji zawodowych, kwestionariusze,
 • ćwiczenia na rozpoznawanie przekonań,
 • techniki rozwiązywania problemów: - mapa myśli (Mind Maping).

Formy aktywności ucznia:

 • przygotowanie raportów, projektów, prezentacji,
 • wstępne opracowanie wyników testów,
 • udział w rozmowach indywidualnych z doradcą zawodowym,
 • przygotowanie własnego port folio,

Współpraca z rodzicami:

- włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, w działania edukacyjne i informacyjne szkoły.

Treści nauczania:

Treści nauczania dla klas siódmych i ósmych obejmują trzy główne obszary:

1. Samopoznanie.

2. Rynek edukacji i pracy.

3. Planowanie przyszłości zawodowej.

Klasa VII

                

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć zawodoznawczych.

Czym jest doradztwo edukacyjno-zawodowe? Kim jest doradza zawodowy ,jaka jest jego rola? W czym może pomóc doradca zawodowy?

 • Przeprowadzenie ankiety: czego oczekuję od zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Zainteresowania i predyspozycje zawodowe.

   Cele: po zakończonej jednostce lekcyjnej uczeń będzie potrafił:

 • zdefiniować pojęcie „zainteresowania”,
 • rozróżnić i sklasyfikować zainteresowania z punktu widzenia dziedzin wiedzy i przedmiotów szkolnych,
 • rozpoznać swoje zainteresowania oraz predyspozycje zawodowe i uwzględnić je w procesie planowania kariery edukacyjno - zawodowej.

3. Zdolności a umiejętności.

   Cele: po zakończonej jednostce lekcyjnej uczeń będzie potrafił:

 • wyjaśnić, dlaczego zdolności są jedynie wstępem do nabywania umiejętności,
 • uwzględniać konieczność dopasowania rozwijanych umiejętności do posiadanych zdolności.

4. Wartości osobiste a wybór zawodu.

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • zdefiniować pojęcie wartości,
 • dokonać rozróżnienia wartości materialnych i niematerialnych,
 • nazwać ważne dla siebie wartości.

5. Kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • zrozumieć wymiar poznawczy i motywacyjny „kompetencji”,

6. Edukacja a „rynek pracy”- źródła informacji

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • zdefiniować, czym jest rynek pracy,
 • wymienić co najmniej 4 powody, dla których ludzie podejmują pracę,
 • wskazać źródła informacji o rynku edukacji i pracy.

7. Kształcenie ustawiczne i mobilność zawodowa.

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • wyjaśnić terminy kształcenie ustawiczne i mobilność zawodowa,
 • uzasadnić konieczność kształcenia ustawicznego, edukacji permanentnej,
 • samodzielnie określić swoje cele zawodowe,
 • wypełnić Indywidualny Plan Działania.

8. Charakterystyka wybranych zawodów

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • zdefiniować, czym jest zawód,
 • na podstawie wybranych zawodów określić: kwalifikacje potrzebne do uzyskania wybranego zawodu,
 • stworzyć drogę kariery dla wybranego zawodu,
 • wymienić powody, dla których ludzie wybierają określony zawód,

9. Podejmowanie decyzji.

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • powiedzieć kto i co ma wpływ na jego wybory,
 • wie, co to jest „efekt pierwszego wrażenia”,
 • rozumie potrzebę umiejętności właściwego zaprezentowania się,
 • zna podstawowe techniki poprawnej autoprezentacji.

10. Autoprezentacja.

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • wyjaśnić pojęcie „autoprezentacja”,
 • wie, co to jest „efekt pierwszego wrażenia” i "mowa ciała"
 • rozumie potrzebę umiejętności właściwego zaprezentowania się,
 • zna podstawowe techniki poprawnej autoprezentacji.

Klasa VIII

1. Asertywność

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń:

 • rozumie pojęcie "asertywność"
 • rozróżnia postawy asertywne i uległe
 • przećwiczy różne zachowania w sposób asertywny i uległy

2. Stres - wróg czy przyjaciel?

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • stosować techniki relaksacyjne

3. Style i techniki uczenia się

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • zarządzać własnym czasem,
 • korzystać z różnych strategii zapamiętywania

4. Wolontariat drogą do przyszłego zawodu

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • powiedzieć czym jest praca w wolontariacie,
 • powiedzieć czego uczy praca w wolontariacie

5.   Zawodoznawstwo - teorie J.L. Hollanda

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • wymienić zadania i czynności co najmniej 5 różnych zawodów,
 • przedstawić założenia teorii wyboru zawodu J.L. Hollanda,
 • rozróżnić cechy i umiejętności przykładowych zawodów według typów osobowości

6. Zawody przyszłościowe i deficytowe

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • wymienić zawody deficytowe i przyszłościowe,
 • zrozumieć proces powstawania nowych, przyszłościowych zawodów,
 • wymienić dziedziny , w których powstaną nowe zawody

7. Praca i kształcenie w krajach Unii Europejskiej

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • dostrzec możliwości dalszej edukacji w krajach UE,
 • wskazać korzyści wynikające z kształcenia się i podjęcia pracy w krajach UE,
 • dostrzec korzyści wynikające ze znajomości języków obcych

8. Oferta edukacyjna po szkole podstawowej; ścieżki kształcenia

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • wybrać swoją ścieżkę edukacyjną

9. Motywacja- co to jest i po co?

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • wyjaśnić czym jest motywacja,
 • podać rodzaje i przykłady motywacji,
 • zrozumieć siłę motywacji dla naszych działań i wyborów

10. IPD- sposoby określania celów.

Cele: po zakończeniu realizacji jednostki dydaktycznej uczeń będzie potrafił:

 • samodzielnie określić swoje wartości, motywacje i cele zawodowe,
 • wypełnić Indywidualny Plan Działania w wyniku zdobytej wiedzy,
 • stworzyć dla siebie ścieżkę dalszej kariery
A KRZYSZKOWIAKA
W BYDGOSZCZ

 

Forum szkół i pracodawców

Drukuj

UWAGA UCZNIOWIE KLAS TRZECICH   - TO  COŚ DLA WAS....

cv2017

GIMNAZJALIŚCI W TVB

Drukuj

W poniedziałek 27 marca 2017 uczniowie klas trzecich  odwiedzili telewizję bydgoską. Obejrzeli studia nagrań, poznali  pracę dziennikarzy, redaktorów, informatyków, instalatorów, montażystów, fachowców od reklamy .... Kolejne doświadczenia to więcej wiedzy....

Wszystkim bardzo się podobało!

IMAG0552.jpgIMAG0553.jpgIMAG0547.jpgIMAG0548.jpgIMAG0550.jpgIMAG0551.jpgIMAG0545.jpgIMAG0546.jpg

Mobilne drzwi otwarte w Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Drukuj

13marca 2017r.  uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum odwiedzili ZSZRiP na ul. Kijowskiej.  Zwiedzili szkołę, poznali różne klasopracownie, wyposażenie szkoły i profile nauczania. Brali udział w różnych warsztatach min.: warsztatach  gastronomicznych, fryzjerskich, mechanicznych, drukarskich.

IMAG0524.jpgIMAG0525.jpgIMAG0527.jpgIMAG0531.jpgIMAG0502.jpgIMAG0503.jpgIMAG0505.jpgIMAG0509.jpgIMAG0510.jpgIMAG0516.jpgIMAG0517.jpg

ARRK Shapers Polska

Drukuj

W ramach współpracy z klastrem przemysłowym dnia 24-II-2017 r. uczniowie klasy IIIA zwiedzili firmę ARRK Shapers.

Firma ta jest kluczowym członkiem ARRK Europe, grupy, która oferuje kompleksowe i zaawansowane rozwiązania inżynieryjne z zakresu rozwoju detalu, konstrukcji, produkcji prototypowej i małoseryjnej, jak również produkcji form wtryskowych oraz usług związanych z ich serwisem.

Firma ARRK Shapers Polska jest obenie rozpoznawalna na całym świecie; wspólpracuje z najważniejszymi klientami światowego rynku motoryzacyjnego, takimi jak: Renault, Peugeot, Toyota, Bentley, Skoda, Nissan, VW, BMW, Daimler, Mercedes, Ferrari.

Wiesława Majnert

P10100122c_wysyłka.JPGP1010015_wysyłka.JPGP10100172c_wysyłka.JPGP1010018_wysyłka.JPG

GRAFORM

Drukuj

W ramach współpracy naszej szkoły z klastrem przemysłowym.........

dnia 18 XI 2016 r. uczniowie klasy IIIB złożyli wizytę zawodoznawczą

w firmie GRAFORM na Osowej Górze.

Uczniowie zapoznali się z procesem produkcyjnym przy wytwarzaniu elementow plastikowych dla dużych firm samochodowych (np.: "mercedes").

Dowiedzieli się, że w firmie jest duże zapotrzebowanie na pracowników

z wykształceniem technicznym i informatycznym ( na różnym poziomie edukacyjnym).

Istnieje też możliwość pracy doraźnej weekendowej dla młodzieży.

Firm o podobnym profilu produkcyjnym jest na terenie Bydgoszczy kilka.

DORADZTWO ZAWODOWE-PORADNIKI

Drukuj

Drodzy rodzice, uczniowie, wychowawcy. Zachęcam do zapoznania się z poradnikami z doradztwa zawodowego, które dostępne są w zakładce Nasze sprawy. Już niedługo będą również w wersji papierowej. Życzę miłej lektury.

Szkolny doradca zawodowy

Monika Brucka

Poradnik1, Poradnik3, Poradnik4, Poradnik5, broszura dla rodziców.