Zasady rekrutacji uczniów do przedszkola i klas I Szkoły Podstawowej nr 27 w Bydgoszczy na rok szkolny 2023/24

 logowanie

Dziecko do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 27 rodzice zgłaszają w dniach 23.02 – 8.03.23 r. w formie elektronicznej, wydrukowany z systemu wniosek składają w sekretariacie szkoły. Wniosek można także podpisać elektronicznie.

 

naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszcz

 

W razie pytań lub problemów z wypełnianiem wniosków w formie elektronicznej prosimy o osobisty kontakt z sekretariatem szkoły tel. 52 343 93 97

 

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00

Szczegóły na temat naboru do klas 1 szkół podstawowych

 

https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/nabor-do-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-20232024/nabor-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych/

 

Zasady rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 27 w Bydgoszczy na rok szkolny 2023/24

Dziecko do oddziału przedszkolnego rodzice zgłaszają w dniach 20 marca - 4 kwietnia 2023 r. w formie elektronicznej, wydrukowany z systemu wniosek składają w sekretariacie szkoły.

 

http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszcz

 

W razie pytań lub problemów z wypełnianiem wniosków w formie elektronicznej prosimy o osobisty kontakt z sekretariatem szkoły tel. 52 343 93 97

 

Szczegóły na temat naboru do przedszkoli:

 

https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/nabor-do-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-20232024/nabor-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych/