Drukuj

Nazwa pliku Rozmiar Data & Czas
An Adobe Acrobat file 1.Statut ZS20 1.23 MB 2017-02-23 23:41:31
An Adobe Acrobat file Ocenianie zachowania 676.43 KB 2017-02-19 18:31:02
An Adobe Acrobat file Procedura odbioru_usprawiedliwnieob_monitorow_frekw 980.9 KB 2017-02-19 18:31:05
An Adobe Acrobat file Procedury dot. rozwiązyw. sporów między organami szkoły 524.13 KB 2017-02-19 18:31:06
An Adobe Acrobat file Program wspierania uczniów zdolnych 695.77 KB 2017-02-19 18:31:08
An Adobe Acrobat file Projekt edukacyjny 878.07 KB 2017-02-19 18:31:11
An Adobe Acrobat file Regulamin-stypemdium RR za wyniki w nauce i os. sport. 583.57 KB 2017-02-19 18:31:46
An Adobe Acrobat file Regulamin Rady Rodziców 684.98 KB 2017-02-23 23:40:56
An Adobe Acrobat file Regulamin SU GIM 485.31 KB 2017-02-19 18:31:38
An Adobe Acrobat file Regulamin SU SP 609.31 KB 2017-02-19 18:31:40
An Adobe Acrobat file Regulamin biblioteki 479.18 KB 2017-02-19 18:31:12
An Adobe Acrobat file Regulamin klas sportowych 674.06 KB 2017-02-19 18:31:14
An Adobe Acrobat file Regulamin korzystania z obektów sportowych 599.73 KB 2017-02-19 18:31:16
An Adobe Acrobat file Regulamin korzystania z szafek 433.96 KB 2017-02-19 18:31:18
An Adobe Acrobat file Regulamin korzystania z szatni wf 507.97 KB 2017-02-19 18:31:19
An Adobe Acrobat file Regulamin pracowni komputerowej 563.61 KB 2017-02-19 18:31:21
An Adobe Acrobat file Regulamin sali gimnastycznej 431.1 KB 2017-02-19 18:31:35
An Adobe Acrobat file Regulamin stołówki 584.83 KB 2017-02-19 18:31:37
An Adobe Acrobat file Regulamin wycieczek szkolnych 977.34 KB 2017-02-19 18:31:43
An Adobe Acrobat file Regulamin świetlicy szkolnej 583.02 KB 2017-02-19 18:31:45
An Adobe Acrobat file Sylwetka absolwenta 611.8 KB 2017-02-19 18:31:52
An Adobe Acrobat file System doradztwa zawodowego GIM 1.13 MB 2017-02-19 18:31:55
An Adobe Acrobat file System motywow. ucz. do coraz lepszych wyników 637.02 KB 2017-02-23 23:43:10
An Adobe Acrobat file Warunki orzystania z urz. elektron. na terenie szkoły 589.88 KB 2017-02-19 18:31:59
An Adobe Acrobat file Zarządzenie ws. zasad przebywania uczniów i rodziców w szkole 563.06 KB 2017-02-19 18:32:01
An Adobe Acrobat file Zasady pracy z ucz. o spec. potrz. edukac. 866.67 KB 2017-02-19 18:32:13
An Adobe Acrobat file Zasady wewnątrzszkolnego oceniania 1.21 MB 2017-02-19 19:53:42

Drukuj
  1. Wykaz podręczników i ćwiczeń zapewnionych przez szkołę. link do spisu
  2. Wykaz podręczników i ćwiczeń kupowanych przez uczniów. link do spisu