Drukuj

Nazwa pliku Rozmiar Data & Czas
An Adobe Acrobat file 1. STATUT SP 27 1 MB 2019-10-07 22:09:23
An Adobe Acrobat file 2. ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA 628.33 KB 2019-10-07 22:06:18
An Adobe Acrobat file 3. REGULAMIN OCENIANIA Z ZACHOWANIA 321.95 KB 2019-10-07 22:11:06
An Adobe Acrobat file 4. W SPRAWIE ZASAD PRZEBYWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW NA TERENIE SZKOŁY ORAZ DYSCYPLINY 382.63 KB 2019-10-07 22:06:18
An Adobe Acrobat file 5. WARUNKI KORZYSTANIA Z TELEFONU I MOBILNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE 543.13 KB 2019-10-07 22:06:17
An Adobe Acrobat file 6. PROCEDURA ODBIORU ZE SZKOŁY, USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW 950.29 KB 2019-10-07 22:06:22
An Adobe Acrobat file 7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA 425.39 KB 2019-10-07 22:06:23
An Adobe Acrobat file 12 egzaminy 222.96 KB 2020-06-23 11:08:36
An Adobe Acrobat file ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 380.54 KB 2019-10-07 22:06:24
An Adobe Acrobat file REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH 319.39 KB 2019-10-07 22:06:21
An Adobe Acrobat file REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH 532.29 KB 2019-10-07 22:06:21
An Adobe Acrobat file REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ 225.65 KB 2019-10-07 22:06:20
An Adobe Acrobat file REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK 225.34 KB 2019-10-07 22:06:20
An Adobe Acrobat file REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM PRZEZ RADĘ RODZICÓW 383.92 KB 2019-10-07 22:06:19
An Adobe Acrobat file REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 470.85 KB 2019-10-07 22:06:19
An Adobe Acrobat file REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 384.12 KB 2019-10-07 22:06:19
An Adobe Acrobat file REGULAMIN SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 481.21 KB 2019-10-07 22:06:19
An Adobe Acrobat file REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 477.6 KB 2019-10-07 22:06:18
An Adobe Acrobat file Zarządzenie Nr 13 zmiana zarządzenia w sprawie oceny z zachowania 375.91 KB 2020-06-23 11:08:30
An Adobe Acrobat file Zarządzenie ocena z zachowania 375.04 KB 2020-05-06 15:16:56
An Adobe Acrobat file Zmiana czasowa 6.05.20 513.73 KB 2020-05-06 15:15:48