Drukuj

      Rozpoczęcie roku szkolnego – 1.09.2016.

­   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 31.10.2016.

­   Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31.12.2016.

­   Wystawienie ocen – I półrocze – 13.01.2017.

­   Ferie zimowe – 30.01 – 12.02.2017.

­   Wiosenna przerwa świąteczna – 13 – 18.04.2017.

­              Egzaminy klas trzecich – 19,20,21. 04.2017. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów nieprzystępujących do egzaminu.

­         Dzień flagi – 02.05.2017 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

­        Wystawienie ocen końcoworocznych  - 09.06.2017r.

­        Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 16.06.2017

­        Zakończenie roku szkolnego – 23.06.2017.

Podczas egzaminów zewnętrznych klas trzecich godziny pracy świetlicy nie ulegają zmianie.

Terminy zebrań z rodzicami:

­   klasy I-III SP 22.09.2016 – zebranie informacyjne

klasy IV-VI SP 21.09.2016 - zebranie informacyjne

klasy I-III GIM 22.09.2016 - zebranie informacyjne

14.12.2016 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej,

­   24 – 26.01.2017 – zebranie podsumowujące pierwsze półrocze,

­   10.05. 2017 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji końcoworocznej.

Terminy drzwi otwartych dla rodziców:

­   09.11.2016,

­   14.12.2016 – po zebraniach z rodzicami

­   29.03.2017,

­   10.05.2017 – po zebraniach z rodzicami.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych z możliwością korzystania ze świetlicy szkolnej:

-      14.10.2016;

-      30.10.2016;

-      23.12.2016;

-      27 - 30.12.2016;

-      13 – 14.04.2017;

-      18 – 21.04.2017;

-      02.05.2017;

-      16.06.2017.