Drukuj

kalendarz roku szkolnego 2020/21

­   Wystawienie proponowanych ocen w klasyfikacji śródrocznej – 14.12.2020

­   Zimowa przerwa świąteczna – 23.12 – 31.12.2020

  Wystawienie ocen w klasyfikacji śródrocznej – 27.01.2021

­   Ferie zimowe – 15.02 – 28.02.2021

­   Wiosenna przerwa świąteczna – 01.04 – 06.04.2021

­   Egzamin klas ósmych – 25.05 - 27.05.2021

­   Wystawienie proponowanych ocen w klasyfikacji końcoworocznej – 14.05.2021

­   Oceny końcoworoczne - 14.06.2021

­   Zakończenie roku szkolnego – 25.06.2021

 

Terminy zebrań z rodzicami:

­   16.09 (klasy 1-5) – 17.09.2020 (klasy 6-8) – zebranie informacyjne,

­   16.12.2020 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej,

­   10.02-11.02.2021– zebranie podsumowujące pierwsze półrocze,

­   19.05. 2021 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji końcoworocznej

 

Terminy drzwi otwartych dla rodziców:

­   28.10.2020,

­   16.12.2020 – po zebraniach z rodzicami

­   07.04.2021,

­   19.05.2021 – po zebraniach z rodzicami.

 

Egzaminy próbne – listopad/grudzień 2020, luty/marzec 2021

Test Umiejętności Trzecioklasisty – maj 2021

 

Zajęcia w świetlicy – dni wolne od zajęć dydaktycznych:

-        14.10.2020

-        22.12.2020 – z wyłączeniem klasowych spotkań wigilijnych

-        23.12.2019

-        28.12.- 30.12.2020

-        01.04. – 02.04.2021

-        25.05 – 27.05.2021

-        06.04.2021

-        04.06.2021

Dodatkowe dni wolne:

-        22.12.2020 (Wigilijne spotkania klasowe – dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

-        04.06.2021