Drukuj

     

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/19

 

* Rozpoczęcie roku szkolnego – 03.09.2018

 

* 02.11.2018  jest dniem pracy szkoły

 

* Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31.12.2018

 

* Wystawienie proponowanych ocen w klasyfikacji śródrocznej – 04.12.2018

 

* Wystawienie ocen w klasyfikacji śródrocznej – 04.01.2019

 

* Ferie zimowe – 14 – 27.01.2019

 

* Wiosenna przerwa świąteczna – 18 – 23.04.2019

 

* Egzaminy klas trzecich – 10,11,12. 04.2019 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

* Egzamin klas ósmych – 15,16,17. 04.2019 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

* 2 maj 2019 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych odpracowany w sobotę 27.04.2019

 

* Wystawienie proponowanych ocen w klasyfikacji końcoworocznej – 07.05.2019

 

* Oceny końcoworoczne - 07.06.2019

 

* Zakończenie roku szkolnego – 19.06.2019

 

Terminy zebrań z rodzicami:

 

Zebranie informacyjne

 

* 17.09.2018 - edukacja wczesnoszkolna

 

* 18.09.2018 – klasy 4-6

 

* 19.09.2018 – klasy 7-8 oraz gimnazjum,

 

* 05.12.2018 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej,

 

Zebranie podsumowujące pierwsze półrocze

 

* 04.02.2019 – edukacja wczesnoszkolna

 

* 05.02.2019 – klasy 4-6

 

* 06.02.2019 – klasy 7-8 oraz gimnazjum

 

* 08.05. 2019 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji końcoworocznej.

 

Terminy drzwi otwartych dla rodziców:

 

* 10.10.2018,

 

* 07.11.2018

 

* 05.12.2018 – po zebraniach z rodzicami

 

* 13.03.2019,

 

* 08.05.2019 – po zebraniach z rodzicami.

 

Egzaminy próbne:

 

* Klasy ósme – 21 – 23.11.2018

 

* Klasy trzecie gimnazjum – 28-30.11.2018

 

* luty 2019.

 

Test Umiejętności Trzecioklasisty – maj 2019

 

Dyżury nauczycieli w świetlicy w dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

* 27.12.2018

 

* 28.12.2018

 

* 18.04.2019

 

* 19.04.2019

 

* 23.04.2019

 

Podczas egzaminów zewnętrznych praca świetlicy nie ulega zmianie.