Drukuj

kalendarz roku szkolnego 2019/2020

­   Rozpoczęcie roku szkolnego – 02.09.2019

­   Wystawienie proponowanych ocen w klasyfikacji śródrocznej – 10.12.2019

­   Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31.12.2019

  Wystawienie ocen w klasyfikacji śródrocznej – 10.01.2020

­   Ferie zimowe – 27.01 – 09.02.2010

­   Wiosenna przerwa świąteczna – 09 – 14.04.2020

­   Egzamin klas ósmych – 21,22,23. 04.2020

­   Wystawienie proponowanych ocen w klasyfikacji końcoworocznej – 12.05.2020

­   Oceny końcoworoczne - 15.06.2020

­   Zakończenie roku szkolnego – 26.06.2020

 

Terminy zebrań z rodzicami:

­   17.09 2019 – klasy 1-3

­   18.09.2019 – klasy 4-8

­   11.12.2019 – klasy 1-8

­   22.09.2010 – klasy 1-3

­   23.01.2020 – klasy 4-8

­   13.05. 2020 – klasy 1-8

 

Terminy drzwi otwartych dla rodziców:

­   30.10.2019,

­   11.12.2019 – po zebraniach z rodzicami

­   25.03.2020,

­   13.05.2020 – po zebraniach z rodzicami.

 

Egzaminy próbne (klasy ósme) – listopad/grudzień 2019, luty 2020

Test Umiejętności Trzecioklasisty – maj 2020

Dyżury w świetlicy podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

-        14.10.2019

-        20.12.2020

-        23.12.2020

-        W terminie 24.12.2019– 01.01.2020 świetlica będzie nieczynna.

-        09.04.2020

-        10.04.2020

-        14.04.2020

-        12.06.2020

Podczas egzaminów zewnętrznych świetlica pracuje od 6.30 do 16.15.

Dodatkowe dni wolne:

-        12.06.2020