Na ścieżkach zdrowia

Drukuj

na sciezkach zdrowia

Szkoła przystąpiła do miejskiego projektu pn. „NA ŚCIEŻKACH ZDROWIA...", którego organizatorem jest Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. Projekt  realizowany jest w latach 2013 – 2020.

 

Celem głównym projektu jest uczestnictwo szkoły w programie prozdrowotnym.

Projekt obejmuje swym zasięgiem następujące obszary i ich bloki tematyczne:

* ZDROWIE FIZYCZNE

1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc

2. Zdrowy styl odżywiania

3. Życie bez nałogu

* ZDROWIE PSYCHICZNE

1. Aktywność ruchowa , praca, wypoczynek i czas wolny

2. Życie bez nałogu

3. Higiena zdrowia psychicznego

* ZDROWIE SPOŁECZNE

1. Higiena osobista i otoczenia

2. Życie w rodzinie, edukacja seksualna

3. Aktywność ruchowa, praca, wypoczynek, czas wolny

Podstawą do podjęcia i wdrożenia działań na terenie szkoły będzie przeprowadzenie diagnozy wstępnej, która swym zasięgiem obejmie zarówno opinie rodziców uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz uczniów klas I-VI.

Po analizie wyników stworzymy plan na następny rok szkolny, zgodny z oczekiwaniami i potrzebami placówki.