Dajemy dzieciom siłę - kultura i bezpieczeństwo w sieci

Drukuj

W ramach działań profilaktycznych mających na celu uświadamianie dzieci i młodzieży na temat zagrożeń czyhających w sieci i poza nią, uczniowie Naszej Szkoły przystąpili do realizacji kursów e-learningowych (on-line) https://www.edu.fdds.pl/ dla klas gimnazjalnych.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

„Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się  życiem.”

Celem projektu jest:

  • zapoznanie uczniów z aspektami cyberprzemocy z perspektywy ofiary, świadków oraz sprawcy. Dostarczenie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z cyberprzemocą.
  • zapoznanie uczniów z tematyką prywatności w sieci
  • zapoznanie uczniów z najważniejszymi zagrożeniami związanymi z internetem, w tym: plagiatem, niebezpiecznymi kontaktami i treściami, nadmiernym korzystanie z internetu, kradzieżą
  • zapoznanie z podstawowymi zasadami korzystania z nowych mediów i społeczności online, w tym: rozwaga w trakcie publikacji informacji, konieczność konfiguracji parametrów prywatności w serwisach on-line
  • zapoznanie z pojęciami hejt i mowa nienawiści oraz z konsekwencjami, jakie przynoszą te zjawiska, zaprezentowanie metod radzenia sobie z internetowym hejtem
  • dostarczenie wiedzy na temat zagrożenia wynikającego z kontaktów z osobami poznanymi w sieci. Przekazanie porad na temat radzenia sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z cyberprzemocą

Po zrealizowaniu poszczególnych modułów uczniowie otrzymują stosowny certyfikat zakończenia kursu.