Drukuj

zestawienie zajęć pozalekcyjnych – G1S

Nazwa zajęć/klasa

Osoba prowadząca

Termin/godzina

Sala lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

Z biologią za pan brat - zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla klas III

A. Dąbrowska

15:25 – 16:10

115

Przygotowanie do egzaminu –matematyka

(IIIA , IIIB na zmianę )

E. Joppek

15.25 – 16.10

126

Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego

G. Mróz

15:25 – 16:10

212

       

WTOREK

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla kl. IIA

A. Bożek

15.25-16.10

117

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego kl. 1A

H. Kasica

14.35 – 15.20

202

Zajęcia dodatkowe z matematyki kl. IAG i IBG

M. Sadka

14:35-15:20

126

Wsparcie dla uczniów z gimnazjum z dysleksją rozwojową

M. Urbańska-Huk

15.25-16.10

gabinet psychologa

lub sala 115

       

ŚRODA

Zajęcia dodatkowe z historii dla klas III

A. Seyda

15.25-16.10

201

Przygotowanie do egzaminu z j. polskiego (gimnazjum)

J. Kossak

15:25- 16:10

200/202

Zajęcia dodatkowe z geografii dla kl. I-III gimnazjum.

T. Szefler-Kuras

15.25- 16.10

128

Kółko fizyczne

A. Nowacka

15:30 - 16:30

215

       

CZWARTEK

Zajęcia dodatkowe z historii

A. Seyda

14.35-15.20

(co dwa tygodnie)

201

Koło językowe

K. Straszewska

14:35 – 15.20

213

       

PIĄTEK

Przygotowanie do egzaminu z j. polskiego konsultacje indywidualne (3B Gim)

J. Kossak

15:25- 16:30

świetlica szkolna

Zajęcia wyrównawcze dla klas IA i IIA Gim.

(na przemian)

M. Samselska - Lasik

14.35 – 15.20

215

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i wyrównawcze dla klas III A i III B Gim.

M. Samselska - Lasik

15.25 – 16.10

215

 

zestawienie zajęć pozalekcyjnych – sp27

Nazwa zajęć/klasa

Osoba prowadząca

Termin/godzina

Sala lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla kl. Va

A. Bożek

15.25-16.10

co dwa tygodnie

117

Koło matematyczne dla kl. IVa

A. Bożek

13.45-14.30

117

Multimedialna przygoda z przyrodą – koło przyrodnicze dla klasy 4a

A. Dąbrowska

13:45 – 14:30

115

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego kl. 6A

H. Kasica

8.00 – 8.45

202

Treningi w pisaniu i czytaniu dla uczniów klasy III

H. Paterka

11.35 – 12.20

211

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów kl. IIIa

H. Paterka

12.40 – 13.25

211

Zajęcia dla dyslektyków

H. Tańska

15.25-16.10

gabinet pedagoga

Zajęcia w ramach SKS przygotowanie do klasy czwartej sportowej dla klas 3

K. Krysiak

13.20-14.20

sala gimnastyczna, orlik

Koło przyrodniczo – doświadczalne dla klasy VIA

M. Samselska - Lasik

15.25 – 16.10

215

Zajęcia wyrównawcze kl. IIa

M. Skorupska

8.50 - 9.35

s. log.

       

WTOREK

Zajęcia wyrównawcze

E. Lewandowska

8.00 - 9.35

211

Gry i zabawy sportowo-rekreacyjne kl. 3

E. Marchwicka

12.40-13.25

sala gimnastyczka,

boisko, teren przy szkole

Zajęcia wyrównawcze II półrocze

H. Jaśkowiak

8.50-9.35

208

Zajęcia dodatkowe z j. polskiego (5a i 4a)

J. Kossak

13:45-14:30

200/202

Koło języka angielskiego dla klas II i III.

J. Nawrocka

13.45-15.20

211

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

M. Retman

14.35 – 16.10

127

Zajęcia dodatkowe z matematyki kl. VIB

M. Sadka

14:35-15:20

126

Socjoterapia – zajęcia rozwijające umiejętności społeczne w klasach III SP

M. Urbańska-Huk

14.35-15.20

salka 004

 

 

 

 

ŚRODA

Koło matematyczne Bąbel

E. Lewandowska

H. Paterka

12.40 – 13.25

206

Doskonalenie czytania i pisania/ 5a

J. Kossak

14:35-15:20

200/202

Kółko wokalno- instrumentalne dla klas 1- 6

M. Brucka

13:45 – 14.30

213

       
       

CZWARTEK

Diakonia artystyczno-taneczna

A. Żarnowska

14:35-15:20

003

Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

H. Tańska

14:35-15:20

gabinet pedagoga

Koło komputerowe 1-3

M. Grupka

12.40 – 13.25

co dwa tygodnie

200

Koło komputerowe 4-6

M. Grupka

14.35 – 15.20

co dwa tygodnie

200

Zajęcia wyrównawcze

M. Retman

14.35 – 15.20

127

Kółko plastyczne / klasy IV

M. Robaszkiewicz

13.45-14.30

002

Kółko plastyczne

M. Skorupska

12.40-13.25

207

PIĄTEK

Multimedialna przygoda z przyrodą – koło przyrodnicze dla klasy 4b

A. Dąbrowska

14:35 – 15:20

115

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla SP (6A)

E. Joppek

14:35 – 15:20

117

Zajęcia wyrównawcze - VB

J. Domieracki

13.45-14.30

128

Koło zainteresowań/ VB i VIB

J. Domieracki

14.35-15.20

128

       

sobota

Zajęcia w ramach lekkoatletyka dla każdego dla klas 4-6

K. Krysiak

11.00 - 12.30

sala gimnastyczna, siłownia stadion LA