Drukuj

zestawienie zajęć pozalekcyjnych – rok szkolny 2017/18

Szkoła Podstawowa nr 27 oraz klasy gimnazjalne

Nazwa zajęć/klasa

Osoba prowadząca

Termin/godzina

Sala lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

Kółko fizyczne/kółko fotograficzne

A. Nowacka

15:30-16:15

215

Zajęcia dodatkowe dla uczniów kl. IIIa SP

M. Skorupska

11.35 - 12.20

208

Zajęcia z matematyki przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla uczniów kl. IIIA 

B. Wysocka 

15.25 - 16.10 

117 

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego

kl. IIIA gimnazjum

H. Kasica

14.35-15.20

202

Zajęcia dodatkowe - SP

Hanna Paterka

12.40 – 13.25

206

Zajęcia  dodatkowe  dla klas III gimnazjum

 - przygotowujące do egzaminu.

T. Szefler-Kuras

15:25 – 16:10,

co 2 tyg. – 3A i 3B

128

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla kl. 2A, 2B gimnazjum

M. Sadka

15:25-16.10 –

co dwa tyg. 2A i 2B

126

Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego

W. Majnert

10.40 – 11.25

116

WTOREK

Zajęcia dodatkowe z historii dla klas III G (przygotowanie do egzaminu)

A. Seyda

15.25-16.10

201

Zajęcia dodatkowe dla uczniów kl. IIa SP

E. Lewandowska

8.50-9.35 – II gr.

8.50 – 9.35 – II gr.

207

Trening rugby - gimnazjum

L. Komoń

18.00-19.30

boisko/sala gim.

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z chemii dla klasy 3A i 3B  (na przemian)

M. Samselska-Lasik

15.20 – 16.10

215

Biologiczno-chemiczne pogotowie naukowe dla klas  7 SP,

II- III Gim.

M. Samselska-Lasik

16.10 – 16.55

215

SKS klasa 3b SP

K. Krysiak

12.35-13.20

sala gimnastyczna

Zajęcia sportowe klasa 3a SP

K. Krysiak

11.35 - 12.20

sala gimnastyczna

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla SP

E. Joppek

15.30 – 16.10

117

Zajęcia wsparcia psychologicznego dla uczniów kl. VII oraz I i II gimnazjum

M. Urbańska - Huk

I gr. - 15.25 – 16.10

II gr. - 16.10-  16.55

 

gabinet psychologa

Zajęcia dodatkowe z matematyki kl. VII

„Myślę logicznie, działam praktycznie”

M. Sadka

15:25 – 16:10

 

126

ŚRODA

Klub Humanisty (dla uczniów SP)

A. Seyda

M. Retman

15.25-16.10

201

Zajęcia dodatkowe kl. IIIb (SP)

H. Jaśkowiak

8.00-8.45

208

Kółko ortograficzne kl. IIIb (SP)

H. Jaśkowiak

8.50-9.35

208

Zajęcia dodatkowe - SP

H. Paterka

8.00 – 8.45

206

Szachy – kl. 2a

A. Karpiński

12.40 – 13.25

211

Świetlica środowiskowa

H. Tańska

12.00 – 15.00

salka terapii sensorycznej; 207,208

Zajęcia multimedialne z j. polskiego dla kl. 4b,5a

J. Kossak

13.45 – 14.20

127

Potyczki z j. polskim z platformą eTwining dla kl. 5a

J. Kossak

14.35 – 15.25

127

Zajęcia dodatkowe z j. polskiego

J. Kossak

15.25 – 16.10

127

Laboratorium chemiczne dla klas VII SP

M. Samselska-Lasik

15. 20 – 16.10

215

„Badamy naszą planetę” zajęcia dodatkowe dla uczniów

kl. 7 SP i II gimnazjum

T. Szefler-Kuras

A. Nowacka

15:25- 16:10

128

Koło języka niemieckiego

W. Majnert

15:25 – 16.10

116

SKS klasa 3b SP

K. Krysiak

8.50 - 9.35

sala gimnastyczna

Zajęcia dodatkowe z j. polskiego dla kl. 3A gimnazjum

D. Cękała

15.25 – 16.10

212

Trening PN dla kl. 2 i 3 SP

  1. A.Glaza

15.30 – 16.30

obiekty sportowe

CZWARTEK

Zajęcia z matematyki przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla uczniów kl. IIIB 

B. Wysocka 

15.25 - 16.10 

117

Trening rugby

L. Komoń

18.00-19.30

boisko/sala gim.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe (zajęcia indywidualne oraz grupowe) III A i  B gimnazjum

M. Brucka

15.25 – 16.10

116

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego, kl. 5b

M. Retman

8.50 - 9.35

127

MUKS – trening PN

  1. A.Glaza

15.30 – 17.00

obiekty sportowe

Szachy – kl. 1a

A. Karpiński

11.35 – 12.20

211

Mały sportowiec – zajęcia z LA dla kl. 1-3

  1. A.Ptaszyńska

8.50 – 9.35

obiekty sportowe

PIĄTEK

Zajęcia dodatkowe z matematyki i fizyki

A. Nowacka

14:30-15:15

215

Koło plastyczne (edukacja wczesnoszkolna)

M. Skorupska

13.05 - 14.25

207

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego, kl. 7b

M. Retman

15.25 – 16.10

127

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami integracji sensorycznej 

H. Tańska

12.00 – 13.00

salka terapii sensorycznej

Robotyka i programowanie/eksperyment przyrodniczy –

kl. 1a

M. Brzuzy

A. Nowacka

11.35 – 12.20

200

215

Zajęcia w ramach realizacji projektu unijnego "Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów "

Programowanie i robotyka dla uczniów kl. 1-3

M. Brzuzy

Wtorek

14.35 – 15.20

200

Babel matematyczny

- kl. 1a

 

- kl. 3b

A. Walczak

Środa

12.40 – 13.25

Wtorek

11.35 – 12.20

206

 

208

Zajęcia dla uczniów mających problemy w nawiązywaniu relacji społecznych oraz trudności w podporządkowywaniu się normom dla uczniów I etapu edukacyjnego

M. Urbańska - Huk

Wtorek

13:45 - 14:30

Czwartek

8.00 – 8.45

 

salka terapii sensorycznej

Programowanie i robotyka dla uczniów drugiego etapu edukacyjnego

M. Brzuzy

Wtorek

15.25 – 16.10

200

Język angielski dla uczniów drugiego etapu edukacyjnego

J. Nawrocka

Poniedziałek

13.45-14.30

200

Zajęcia wspierające dla uczniów kl. 4-7 z dysleksją rozwojową

H. Tańska

Poniedziałek

15.30 – 16.15

Czwartek

14.30 – 15.15

salka terapii sensorycznej

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych

 

 

  1. A.Nowacka

 

 

 

J. Domieracki

Czwartek

15.30 – 17.00

Piątek

15.30 – 17.00

Poniedziałek

14:35 - 16:10

 

215

 

 

 

115

Bąbel Matematyczny

- kl. 4b

 

- kl. 5a

 

- kl. 6a

 

E. Joppek

 

Środa

13.45 – 14.30

Czwartek

8.00 – 8.45

Poniedziałek

14.35 – 15.20

 

117

Bąbel Matematyczny

- kl. 4a

 

- kl. 6b

 

M. Sadka

 

Czwartek

14.35 – 15.20

Poniedziałek

12.40 – 13.25

 

 

126

Zajęcia dla cudzoziemców – terminy ustalane indywidualnie, w zależności od stopnia znajomości przez ucznia języka polskiego