Drukuj

zestawienie zajęć pozalekcyjnych – rok szkolny 2019/20

Nazwa zajęć/klasa

Osoba prowadząca

Termin/godzina

Sala lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

Koło czytelnicze 2a

H. Paterka

8.00 – 8.45

206

Zajęcia wyrównawcze z matematyki 3a

H. Paterka

10.40 – 11.25

205

Bąbel matematyczny 5b

M. Sadka

12.40 – 13.25

117

Bąbel matematyczny 8b

M. Sadka

13.45 – 14.30

117

Bąbel matematyczny 8a

M. Sadka

14.35 – 15.20

117

Świetlica Środowiskowa (BORPA)

W. Rudnicka - Bykowska

15.00 – 18.00

206

Mały Sportowiec

  1. A.Ptaszyńska

12.40 – 13.25

obiekty sportowe

 

 

 

 

WTOREK

Bąbel matematyczny 3a

H. Paterka

13.45 – 14.30

206

Bąbel matematyczny 5a

M. Sadka

13.45 – 14.30

117

Piłka nożna chłopców – klasy 2-5

  1. A.Glaza

15.30 – 16.30

obiekty sportowe

Rytmika dla przedszkolaków

P. Nowak

13.30 – 14.00

sale przedszkole

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej dla przedszkolaków

K. Matyja

13.30 – 14.00

004

 

 

 

 

ŚRODA

Spójrz inaczej 3a

H. Paterka

8.00 – 8.45

206

Koło czytelnicze 3a

H.Paterka

8.50 – 9.35

206

Spójrz inaczej 1a

E. Lewandowska

8.00 – 8.45

207

Klub Humanisty

A. Seyda

M. Retman

14.35 – 15.20

201

Klub Młodego Odkrywcy - zajęcia rozwijające/ 5-8

J. Domieracki

15:25 - 16:10

115

Piłka nożna chłopców – klasy 6-8 (zawodnicy MUKS)

  1. A.Glaza

15.45 – 17.15

obiekty sportowe

 

 

 

 

CZWARTEK

Koło czytelnicze 3a

H. Paterka

11.35 – 12.20

206

Koło czytelnicze 2a

H. Paterka

12.40 – 13.25

206

Angielski w sieci dla klas V i VI. Zajęcia językowe z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

K. Chojnicka

13:45 – 14.30

212 / 200

Zajęcia wyrównawcze z geografii/ 5-8

(prowadzone w razie potrzeb)

J. Domieracki

15:25 - 16:10

115

Koło biologiczno – medyczne/ klasa VII a

M. Samselska- Lasik

14.35-16.10

(co drugi tydzień)

115

Biologiczno – chemiczne pogotowie naukowe/ klasy V-VIII

M. Samselska- Lasik

14.35 –15.20

(co drugi tydzień)

115

Zajęcia wyrównawcze 1a

E. Lewandowska

12.40 – 13.25

207

Zajęcia wyrównawcze 3a

H. Paterka

13.45 – 14.30

206

Koło czytelnicze 4a

H. Kasica

13.45 – 14.30

202

Koło polonistyczne 8b

H. Kasica

14.35 – 15.20

202

Koło polonistyczne 8a

H. Kasica

15.25 – 16.10

202

 

 

 

 

PIĄTEK

Bąbel matematyczny 1a

E. Lewandowska

8.00 – 8.45

207

Kółko fizyczne z elementami ek111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111sperymentu

A. Nowacka

14.30 - 15.30

215

Zajęcia z szydełkiem i igłą

A. Nowacka

15:30-16.30

215

Rytmika dla przedszkolaków

P. Nowak

13.30 – 14.00

sale przedszkolne

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej dla przedszkolaków

K. Matyja

13.30 – 14.00

004

 

 

 

 

Zajęcia dla obcokrajowców– terminy ustalane indywidualnie, w zależności od stopnia znajomości przez ucznia języka polskiego.

Samorząd Uczniowski, Wolontariat, Szkolny Klub Wolontariusza, LOP – spotkania i akcje w zależności od potrzeb.

Zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, socjoterapia, trening umiejętności społecznych – terminy ustalane indywidualnie dla ucznia lub grupy uczniów.