Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 27 w Bydgoszczy na rok szk. 2019/20

1. Dziecko do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 27 rodzice zgłaszają w formie elektronicznej, wydrukowany z systemu wniosek składają w sekretariacie szkoły.

www.bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl

W razie pytań lub problemów z wypełnianiem wniosków w formie

elektronicznej prosimy o osobisty kontakt z sekretariatem szkoły

tel. 52 343 93 97

2. Terminarz naboru elektronicznego do klas 1 szkoły podstawowej

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

Rejestracja ucznia przez rodzica

20 luty – 13 marca

6 maja – 9 maja

Publikacja list zakwalifikowanych

4 kwietnia

15 maja

Potwierdzanie woli nauki

4 – 9 kwietnia

17-17 maja

Publikacja list przyjętych

15 kwietnia

21 maja

   
   
   
   

3. Nabór do klasy IV sportowej o profilu piłkarskim i lekkoatletycznym odbywać się będzie w formie tradycyjnej (rodzice składają wnioski w sekretariacie szkoły).

Do pobrania: wniosek

 

4. Terminarz naboru do klas IV:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

Złożenie wniosku w sekretariacie szkoły

20.02– 25.02.19

do 6.05

Próby sprawności fizycznej

LA - 26.02.19 godz. 16.30

PN - 27.02.19 godz. 15.00

LA - 6.05.19 godz. 16.30

PN – 6.05.19 godz. 16.00

Podanie do publicznej wiadomości wyników testów sprawności fizycznej

5.03.19

8.05.19

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

4.04.19

15.05.19

Potwierdzanie przez rodzica woli nauki

4 – 9.04

15-17.05

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych

15.04

21.05

Zachęcamy do zapoznania się z podstawami prawnymi oraz zasadami rekrutacji: https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/nabor-do-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-20192020/nabor-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych/