Drukuj

 

SPOSÓB I TRYB REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY W OKRESIE OD 25.03.2020 DO ODWOŁANIA

pobierz

 

Informacja dla rodziców o tym: jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

pobierz

 

Tygodniowy wymiar godzin w poszczególnych oddziałach SP-27 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

pobierz

Razem dla zdalnej edukacji - Komunikat Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki

pobierz

 

Oferta edukacyjna Urzędu Marszałkowskiego

pobierz

 

Komunikat MEN – nauka zdalna

pobierz

 

Edukacja zdalna – poradnik Kujawsko – Pomorskiego Kuratorium Oświaty

pobierz