Absolwenci

Prosimy o wypełnienie ankiety, która ma na celu uzyskanie informacji zwrotnej o Państwa chęci przystąpienia do:Grupy Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół nr 20 w Bydgoszczy

Formularz kontaktowy:

 Informacje zawarte w ankiecie zostaną wykorzystane wyłącznie w celu powołania Grupy Absolwentów i Sympatyków ZSz 20.

Ankieta

1. Imię i nazwisko:

2. Rok ukończenia szkoły:

3. Jestem:

-  absolwentem Szkoły Podstawowej nr 27;

- absolwentem Zespołu Szkół nr 20.

4. Lata nauki w szkole: 

5. Wychowawcy klasy;

6. Kontakt pocztowy e-mail / telefon; 

7. Wyrażam zgodę na przystąpienie do Grupy Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół nr 20: tak / nie 

8. Miejsce na dodatkowe zapytania: