Drukuj

Rok szkolny 2017/2018

 

 

KSIĄŻECZKA KLASY IIIb pt. ,, PRZYGODA Z KOMIKSEM"

 

Cele:

- Poznanie nowej formy wypowiedzi pisemnej- komiks.

- Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

- Doskonalenie znajomości stosowania zasad ortograficznych.

- Motywowanie do osiągania sukcesów od najmłodszych lat.

Organizacja projektu:

  1. Projekt organizowany był dla uczniów klasy IIIb Szkoły Podstawowej nr 27 w Bydgoszczy.
  2. Termin: I semestr roku szkolnego 2017/2018.
  3. Uczniowie wraz z nauczycielem zapoznali się z treścią, budową i ortografią różnych komiksów. Oceniali wypowiedzi bohaterów książek.
  4. Projekt składał się z dwóch etapów:

       I - samodzielnym ułożeniu krótkiego komiksu - sześcioobrazkowego -przez każdego ucznia.

       II - zebraniu przez nauczyciela i wydaniu komiksów w formie książeczki pt. ,,Przygoda z komiksem".

        5. Uczniowie otrzymali swoje książeczki w prezencie na Gwiazdkę.

 cartoon-plane-18629886

 

    Wychowawca : Halina Jaśkowiak

 

 

 

Drukuj

Innowacja pedagogiczna w klasie Ia

„Klasa twórczego myślenia i działania”

 

Celem głównym innowacji jest rozwijanie postawy twórczej uczniów, umożliwiającej adaptację do nowych warunków oraz przeżywanie, odkrywanie i reorganizowanie dotychczasowych doświadczeń.

Ideą wiodącą innowacji będzie pobudzenie i stymulowanie tych obszarów mózgu dziecka, które są odpowiedzialne za tworzenie nowych sposobów myślenia.

Poprzez rozwój kreatywności dzieci będą miały możliwość kształtowania w sobie wielu umiejętności przydatnych w dzisiejszym życiu takich jak: praca w grupie, krytyczne myślenie, działanie w warunkach ograniczonych zasobów, szanowanie zdania innych i podejmowanie decyzji.

Innowacja jest propozycją:

        cyklicznych zajęć dodatkowych z robotyki i eksperymentu,

        cotygodniowych zajęć koła szachowego,

        cotygodniowych zajęć Bąbla matematycznego,

       realizacji programu nauczania rozwijających w szerszym zakresie umiejętności twórczego i kreatywnego myślenia u uczniów I etapu kształcenia.

DSCN5956.jpgDSCN5988.jpgDSCN5994.jpgDSCN5996.jpgDSCN6062.jpgDSCN6064.jpg